Mpa Ku Mazi

Kare cane Mugitondo,

 

Mpa ku Mazi yawe Yesu

 

Bugorovye no mw’ijoro,

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

 

Mpa ku mazi Yawe Yesu,

 

Mpa ku mazi nshire inyota

 

No kuvaho nkaja hehe.

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

 

 

Ku misozi no mu myonga,

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

Ndashaka amazi y’ubugingo,

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

 

 

Wasezeranye kuduha

 

Amazi mwami wanje

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

Nanje Imbere yawe

 

Ndashaka amazi yawe

 

Mpa ku mazi yawe Yesu

 

Mpa ku mazi yawe

 

Nyuzururiza igikombe cawe Yesu

 

Mpa ku mazi yawe Yesu